40t exenter prés medve

Patronkészlet

Kaliberdugók

Limotic reszelő gép.

PANTOGRÁF MARÓGÉP